Garanti


Generelt
I forbindelse med PAVA-behandlinger tilbyder PAVA GARANTI A/S (et selskab i PAVA-gruppen) gratis oprettelse af levetidsgaranti på personvogne og varevogne op til 3500 kg., der er reg. til privat brug og er under 48 mdr. fra første registreringsdato.

Garantiformerne ser således ud:

  • Levetidsgaranti
  • Varevognsgaranti 12 år
  • PAVA garanti i kombination med fabriksgarantier


Levetidsgaranti
Ved optagelse af biler til levetidsgaranti skal denne behandles inden 48 måneder fra første registreringsdato.    
For biler, der behandles inden 24 mdr. fra første indregistreringsdato, skal efterfølgende behandlinger foretages med min. 23 mdr. og max 25 mdr. interval i forhold til første sprøjtedato.

For biler, der behandles mellem 24 mdr. og 48 mdr. fra første indregistreringsdato, skal anden behandling finde sted senest 12 mdr. efter første behandlingsdato.

Oprettelse af garantiordning
Gratis ved første behandling og kr. 100,00 ved efterfølgende behandlinger.
Prisen er incl. moms    
 
Varevognsgaranti
Varevogne og Pick-ups (gulpladebiler op til 3500 kg.) kan nu optages i en 12 års garanti, når første behandling finder sted inden et år fra første registreringsdato.    
Efterfølgende behandlinger skal foretages hvert andet år.

Oprettelse af garantiordning
Gratis ved første behandling og kr. 100,00 ved efterfølgende behandlinger. Alle priser er incl. moms.    

Kombination med fabriksgaranti
Normalt vil bilejeren være dækket af bilens fabriksgaranti i hele garantiperioden - også efter en PAVA-rustbeskyttelse.    
I de tilfælde, hvor en bilimportør afviser en ellers berettiget reklamation om gennemtæring med begrundelse i en udført PAVA-rustbeskyttelse, vil PAVA GARANTI A/S dække denne i henhold til fabrikkens garantibestemmelser inden for garantiperioden.
Eneste betingelse er, at afslaget skal være skriftligt.
Denne garanti gælder uanset tidspunkt for behandling og antallet af behandlinger og er således uafhængig af øvrige PAVA-garantiordninger.

Om fabriksgaranti
Fabriksgarantier omfatter normalt garanti mod rustgennemtæring i en given periode og ikke garanti mod rustdannelse i al almindelighed!!
Enkelte bilmærkers rustgaranti omfatter kun lakerede flader, hvilket bl.a. indebærer, at undervognen ikke er omfattet af garantien!
 
Ruster bilen i garantiperioden?  Ja, med garanti!
Er 10 års garanti mod rust bedre end f.eks. 6 år?
I teorien, JA - men virkeligheden er en anden!!
Bilejeren er som regel alt for fikseret på begrebet fabriksgaranti, tror at den hellige grav er velforvaret i garantiperioden, og forsømmer derfor at få bilen efterbehandlet med rustbeskyttelsesmidler.
Da de fleste biler er for dårligt beskyttet fra fabrikkernes side, begynder rustdannelsen, så snart bilen udsættes for det fugtige, danske klima. Mange biler når at blive 'pilrådne', inden garantiperioden udløber og garantien får som regel ingen effekt, så længe der ikke er tale om egentlige gennemtæringer.
Hvis 10 års fabriksgaranti betyder, at bilejeren venter i 10 år med supplerende rustbeskyttelse, så holder bilerne i kortere tid, end hvis efterbehandlingen blev påbegyndt efter 6 år. I en sådan situation er 10 års garanti klart dårligere end f.eks. 6 års garanti! Bilerne holder længst, hvis efterbehandlingen mod rust iværksættes, mens bilen stadig er ny.
Se afsnittet om rustbeskyttelse med levetidsgaranti!!
Se endvidere PAVA-rustbeskyttelse i kombination med fabriksgaranti!!
Vi kan ikke udelukke, at der er en eller flere bilfabrikker, hvis rustgarantier afviger fra det beskrevne mønster. Vi kan derfor kun anbefale, at du læser dine garantibetingelser grundigt igennem, inden du evt. beslutter dig for at undlade efterbehandling af rustbeskyttelsen.

PavaVejle.DK | Diskovej 20 | 7100 Vejle | tlf. 76401199 | mail: vejle@pava.dk
PavaFredericia.DK | Treldevej 150 | 7000 Fredericia | tlf. 75911555 | mail: fredericia@pava.dk