Rustbeskyttelse

Rusten er din bils værste fjende
Af FDM

Rusttæring er den hyppigste årsag til en bils endeligt. Så længe bilers karrosseri bliver fremstillet af 0,5-0,7 mm stålplade i forskellige lukkede og sammensvejsede profilopbygninger, vil rusttæringer ikke kunne undgås. Det er op til bilproducenten, hvor hurtigt processen skal foregå.
Danmark befinder sig klimatisk i et bælte på jordkloden, hvor rustprocessen foregår meget hurtigt. Vi har et klima, som svinger meget mellem koldt og varmt vejr, kombineret med høj luftfugtighed i visse perioder. Dette i kombination med saltning af vejene om vinteren er oplagte årsager til rust.

Galvaniseret - så er alt vel i orden?

Mange bilejere har i de senere år fået det indtryk, at nyere bilkonstruktioner ikke ruster så hurtigt på grund af moderne samleteknik med færre svejsepunkter og bedre forbehandling af karrosseriplader med en eller anden form for zinkbelægning. Man støder ofte på begrebet, at bilen er galvaniseret, og tror så, at den hellige grav er vel forvaret.
Sandheden er, at de forbedrede produktionsmetoder i mange tilfælde kun tjener det formål, at bilfabrikkerne risikofrit kan give 6 års garanti mod rustgennemtæring.
De seneste undersøgelser fra Korrosionsinstitutet i Sverige viser, at i takt med at der i større grad anvendes forzinkede karrosseriplader, spares den traditionelle olie/voksbehandling ofte væk i produktionen. Bilen står distancen i forhold til gennemtæringsgarantien, som fabrikken yder, men der vil ofte forekomme uoprettelige rustskader efter garantiperiodens udløb. Det er altså væsentligt at være opmærksom på, at der skelnes mellem egentlig rustgennemtæring og rustangreb i al almindelighed.
Af garantibestemmelserne ses det som hovedregel, at der alene ydes garanti mod indefra kommende rustgennemtæringer. Det betyder, at en rustgennemtæring, som er startet som en lakafskalning, f.eks. fra et stenslag, ikke vil være omfattet af garantien.
I betragtning af at ud af den danske bilpark på 1,8 mio. biler, er 1/3 af bilerne fra 5-10 år og 1/3 over 10 år, er der stadig et stort behov for, at man lader bilerne supplerende rustbeskytte for at bevare karosseriet bedst muligt.

Det bedste tidspunkt for rustbeskyttelse

Alt afhængig af hvor disponeret den enkelte bilmodel er for rust, anbefales det at sætte ind med supplerende rustbeskyttelse inden for bilens første 2-3 år. Hvis man har planer om, at den nye bil skal beholdes i mange år, anbefales det at rustbeskytte bilen, inden den tages i brug.
Moderne rustbeskyttelsescentre med gode tørrefaciliteter kan rustbeskytte effektivt hele året rundt. Men traditionen tro er der meget stort pres på centrene i efterårsmånederne, inden der sættes ind med saltning af vejene. Denne pressede situation kan uvægerligt føre til, at arbejdet måske ikke bliver udført tilstrækkeligt omhyggeligt. Det kan derfor være en fordel at få behandlingen udført i forårs- og sommermånederne, hvor presset ikke er så stort. Samtidig opnår man den fordel, at rustbeskyttelsesproduktet bedre kan fordele sig til de fjerneste kroge af karrosseriet, når udendørstemperaturen er høj.

Få ordentlig besked om behandlingsmetode

Det kan være svært at vælge, hvilken behandling der er den rigtige til bilen. Behandlingsbehovet kan variere i forhold til bilmodel, bilens alder og stand. Det bliver ikke nemmere af, at rustbeskyttelsescentrene opererer med forskellige begreber, som ikke nødvendigvis dækker over samme behandlingsmetode.
Oftest støder man på begreber som: hulrumsbehandling, komplet behandling, dobbelt behandling og specialbehandling. Det seriøse rustbeskyttelsescenter er i stand til rådgive om den rette behandling. Spørg efter en beskrivelse af den behandlingsform, der anbefales.
Hvis man indhenter tilbud fra flere forskellige rustbeskyttelsescentre, er det vigtigt at sikre sig, at priserne dækker over samme behandling.
I tvivlstilfælde har FDM-medlemmer mulighed for at få rådgivning hos FDMs Tekniske Service.

Arbejdets udførelse er vigtigere end produktet

Det er FDMs opfattelse, at produkterne fra de kendte leverandører i det store og hele rustbeskytter lige godt. Der findes ingen undersøgelser, som beviser, at et produkt kan fremhæves i forhold til andre. Det er vigtigt, at produktet kan arbejde sammen med det produkt, som bilen eventuelt er behandlet med fra fabrikkens side. Det er rustbeskyttelsescentrets ansvar, at der anvendes forenelige produkter.
Resultatet af en rustbeskyttelse er efter FDMs erfaring mere afhængigt af, hvor omhyggeligt behandlingen udføres. Herunder er det vigtigt, at undervognen rengøres grundigt og efterfølgende tørres tilstrækkeligt, inden behandlingen påbegyndes. Det er endvidere vigtigt, at rustbeskyttelsescentret har adgang til de rigtige informationer om, hvor bilen skal behandles. Herunder er det også vigtigt at vide, hvor der ikke skal behandles af hensyn til elektriske komponenter mv. Til det formål er det af afgørende betydning, at der forefindes sprøjteskema til den pågældende bilmodel.
I enkelte tilfælde anbefaler bilimportøren et eller flere produkter som værende velegnet til netop deres biler. En sådan anbefaling bør følges.

En behandling er ikke nok

Som regel er en behandling hvert andet år tilstrækkeligt. Dette kan dog variere afhængig af bilens stand. Ældre biler, som behandles første gang, vil ofte have behov for at blive efterbehandlet allerede efter 1/2 - 1 år, for at få begyndende rustangreb mættet med rustbeskyttelse, ligesom gammelt rustbeskyttelse kan have tilbøjelighed til at løsne sig.
Mange rustbeskyttelsescentre tilbyder gratis inspektion af undervognen. Ved hjælp at tv-udstyr har man ved selvsyn mulighed for at kigge ind i bilens hulrum.
Det er også muligt at lade et af FDMs Testcentre vurdere behovet for rustbeskyttelse.
Hvis man har tegnet en supplerende rustgaranti hos rustbeskyttelsescentret, skal de foreskrevne behandlingsterminer naturligvis overholdes, for at garantien fortsat er gældende.

Beskyttelse i garantiperioden

Det kan ofte være svært at gennemskue det enkelte bilmærkes holdning til supplerende rustbeskyttelse i garantiperioden. Ved gennemlæsning af bilens garantibestemmelser kan man i visse tilfælde få det indtryk, at garantien bortfalder, hvis bilen efterbehandles.
Det er FDMs holdning, at en bilimportør skal kunne bevise, at en eventuel gennemtæring skyldes, at bilen er efterbehandlet med rustbeskyttelsesmiddel og af den grund ikke omfattet af gennemtæringsgarantien.
Heldigvis har mange bilforhandlere et realistisk syn på behovet for rustbeskyttelse, og man støder sjældent på egentlig modvilje.
Set i lyset af de seneste undersøgelser er det FDMs klare opfattelse, at alle biler har behov for rustbeskyttelse - også i garantiperioden.

Kontrol af rustbeskyttelsesbehandlingen

For den almindelige bilist er det uhyre vanskeligt selv at afgøre, om en rustbeskyttelse er udført korrekt. Det er i hulrum, vanger og døre m.v., det er vigtigst at sikre sig, at behandlingen er i orden. Her bruges der ofte klare voksbaserede produkter, som ikke umiddelbart lader sig se. I visse tilfælde er der ikke boret de huller, som sprøjteskemaet anbefaler. Det kan skyldes, at rustbeskytteren har fundet en bedre adgangsvej til et hulrum gennem eksisterende huller eller ved demontering af f.eks. beklædning. Der bør ikke bores flere huller end foreskrevet.
Som FDM-medlem har man mulighed for at få behandlingen kontrolleret på et Testcenter. En lang række rustbeskyttelsescentre er tilsluttet en kontrolordning under Dansk Teknologisk Institut (DTI), som regelmæssigt udtrækker biler til stikprøvekontrol. FDMs Tekniske Service kan oplyse om tilsluttede rustbeskyttelsescentre.

7 gode spørgsmål til rustbeskyttelsescentret, før bilen indleveres:

1.    Hvilken behandling anbefales til min bil, og hvad omfatter den? (Bed om en beskrivelse.)
2.    Hvad koster behandlingen inkl. moms?
3.    Er der mulighed for rabatordning? (f.eks. som FDM-medlem)
4.    Har man sprøjteskema til netop min bil?
5.    Bliver jeg kontaktet, hvis der findes graverende rustangreb på bilen?
6.    Er rustbeskyttelsescentret tilsluttet en kontrolordning?
7.    Er rustbeskyttelsescentret indforstået med, at FDM foretager en kontrol af behandlingen?

DENNE ARTIKEL ER UDARBEJDET AF FDM
Du kan læse mere om biler på FDM's web-site
PavaVejle.DK | Diskovej 20 | 7100 Vejle | tlf. 76401199 | mail: vejle@pava.dk
PavaFredericia.DK | Treldevej 150 | 7000 Fredericia | tlf. 75911555 | mail: fredericia@pava.dk